මා වැනි ගොඩන්දා
ලෑල්ලටම කැන්දා
දුක් සැප කුමන්දා
අසන නිරිඳුන් වෙන කොයි රටෙන්දා

ලාබයි ලාබයි ගන්න පුතේ ලාබයි


අනේ වාසනාවන් මත්තිරියෝ, ගව්වක් ගව්වක් ගානේ අවුරුද්දට උතුමෝ ලෑල්ල උඩ මොකද්ද ලාබේට විකුකොරන්න තියේ නොවැ. ලාබ නිසා මාත් ගොඩ වැදුනා උන්දෑගේ ලෑල්ලට මොකද්ද කියලා බලන්ඩ බැලිනම් ගිය වාරේත් ආපු ආමි ගොයියෝ නොවැ, උතුමා මෙන්න කෑ කොරන්න පටන් ගත්ති. ඒ ගොයියෝ නෙලා ගත්තේ උතුමාගේ ලොකු උන්දෑලු. උන්දැගේ අස්වැන්නේන් ආමි ගොයියෝ නෙලා ගත්තලු, උන්දෑට පොහොර දෙන්ඩ ආමි ගොයියො විකුණොනවලු. අල්ලපු ලෑල්ලේ මෙතුමා කියාපි මෙතුමාගේ සුද්දපාලන ගන්ඩලු උතුමාගේ උන්දෑගේ අමුඩ ගොලවන්ඩ. අනේ ඔන් උතුමා ගැව්වේ නැතැ මෙතුමාට කුණු වෙච්චි ගොයියෙක්, ඒ අස්සේ උතුමාගේ වට්ටිය පෙරලාපි! අනේ අපොයි කිව්ව උතුමා සාමතුමොට බැන බැන ගොයියො ටික එකතු කොර වට්ටියට දාපි. ඔහොම බැන ගන්න අතරේ මන් ලිස්සිලා ගොහු උතුමාගේ කුඩුසොමේගේ දොට්ටේ ගතමනාවක් දිලා පල්දෙපැය බැලුවේ නැතැ, උතුමාගේ කයිය වගේම සිරියාවයි ඒ මායියෝ!

අපොයි කන්ඩ බැරි වුනා පල්දෙපැයට පින්සිද්ද වෙන්න, 
එක මොකෙටයි මයේ පස්ස පිරිලානේ, එහෙනම් මන් දොයි ගත්තා. සුබ රත්තිරියක්.

ගොඩයා2 බුන්ස ගාණක්! අප්පේ...:

Anonymous said...

ගොඩයෝ නගරේ චන්දෙ ඉල්ලන හඩ්ඩොගේ චන්ද පොඩ්ඩ ගොඩ යන්නේ ගමෙ ඉන්න උබැලැ වගේ එවුන්ගේ අහින්සක දරු පොඩ්ඩන්ගේ හයියෙන් නොවැ මෙ දවස් වල මෙහෙ කොළඔ රටෙ එවා හොද වෙලදාම්

malee_msg said...

අනේ ගොයියෝ එහෙනම් නොකාම නිදා ගත්තා ඈහ්...!

Post a Comment

අනේ කොච්චර දෙයක්ද මට හෑල්ලක් දීලම යන එක...